Προεδρικό διάταγμα 3/9/83c

ΠΔ 03-09-1983: Προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτου και σχετικές διαδικασίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-09-1983: Προσδιορισμός της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτου και σχετικές διαδικασίες, (ΦΕΚ 393/Δ/1983), 08-09-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα των άρθρων 15 παράγραφος 5, 16 παράγραφος 3 και 18 παράγραφοι 1 και 8.

 

2. Την απόφαση αριθμό 11355/1982 (ΦΕΚ 474/Β/1982) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

3. Την υπ' αριθμό 500/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Εκτίμηση αξίας αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής

Άρθρο 2: Κατηγορίες κτισμάτων για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτων

Άρθρο 3: Κλιμάκωση ποσοστού ειδικής εισφοράς

Άρθρο 4: Στοιχεία που συνοδεύουν τη συμπληρωματική δήλωση αυθαιρέτου

Άρθρο 5: Έλεγχος των δηλώσεων

Άρθρο 6: Επιτροπή κρίσεως αυθαιρέτων

Άρθρο 7: Οριστική κρίση αυθαιρέτων που βρίσκονται μέσα σε εντασσόμενες περιοχές. Βεβαίωση της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτου

Άρθρο 8: Καταλογισμός εξόδων κατεδάφισης

Άρθρο 9: Αυθαίρετα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, που δεν θα δηλωθούν εμπρόθεσμα

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Δήμων ή Κοινοτήτων

Άρθρο 11

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 03-09-1983

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.