Προεδρικό διάταγμα 3/9/83c - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Δήμων ή Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όπου η αρμοδιότητα των αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών ασκείται από Δήμο ή Κοινότητα, η διαδικασία του παρόντος προεδρικού διατάγματος τηρείται από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας. Όπου Πολεοδομική Υπηρεσία νοείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας.

 

Οι Επιτροπές κρίσεως αυθαιρέτων είναι οι ίδιες Επιτροπές του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.