Προεδρικό διάταγμα 3/9/83c - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 συμπληρωματική δήλωση αυθαιρέτου που συντάσσεται από αρμόδιο Τεχνικό, συνοδεύεται εκτός από τα στοιχεία που ορίζει η ανωτέρω διάταξη και από:

 

α) Τον υπολογισμό της αξίας του αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής που γίνεται υπεύθυνα από τον ανωτέρω τεχνικό, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού του προεδρικού διατάγματος

 

β) Ειδική δήλωση που υπογράφεται υπεύθυνα από τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου και που παρέχει όλα τα στοιχεία για τη χρήση του αυθαιρέτου και για τα άλλα κτίρια του ίδιου ιδιοκτήτη και των μελών της οικογενείας του σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού για τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αυθαιρέτου. Η δήλωση αυτή γίνεται πάνω σε ειδικό έντυπο που παρέχεται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.