Προεδρικό διάταγμα 3/9/83c - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ακρίβεια των δηλώσεων του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 μπορεί, να ελεγχθεί οποτεδήποτε από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

Όμοιος γίνεται για την ακρίβεια και όλων των στοιχείων που συνοδεύουν τη δήλωση.

 

Ο πιο πάνω έλεγχος γίνεται από τρεις υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον Τεχνικός κατηγορίας ΑΤ, που ορίζονται από τον Προϊστάμενό της ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν τμηματάρχη της.

 

2. Με επιφύλαξη της ποινικής ευθύνης των προσώπων που έχουν υποβάλλει τις σχετικές δηλώσεις, αν σημειωθούν ανακρίβειες ή σφάλματα οφειλόμενα σε συγγνωστή πλάνη, ή αμφιβολία ή προκύπτουν μεγέθη που δεν εξέρχονται από τα ανεκτά όρια ακριβείας των μετρήσεων και ως τέτοια θεωρούνται ποσοστά μέχρι 5% σε εμβαδόν γίνεται συμπληρωματική βεβαίωση για το προκύπτον επί πλέον ποσό της ειδικής εισφοράς στο Δημόσιο Ταμείο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη ανεκτής, κατά τα πιο πάνω, διαφοράς μεταξύ δηλώσεων και πραγματικότητας, εκτός από την ποινική δίωξη των δηλούντων, το επί πλέον τμήμα αυθαιρέτου θεωρείται ως μη εμπρόθεσμα δηλωθέν και ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.