Προεδρικό διάταγμα 3/9/83c - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το συνολικό ποσό της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου κτίσματος ή κατασκευής για το οποίο υποβάλλονται εμπρόθεσμα οι δηλώσεις του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 καθορίζεται ως ποσοστό της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

 

α) Για αυθαίρετα κτίσματα μέχρι συνολικής επιφανείας 50 m2 ή για τα πρώτα 50 m2 ιδιοκτησίας μεγαλύτερης επιφάνειας σε 0,10 ή 0,20 ή 0,40 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' και Β' ή Γ'.

 

β) Για τα επόμενα (πέρα από τα 50 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,15 ή 0,30 ή 0,60 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ'.

 

γ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 100 m2) 50 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,25 ή 0,60 ή 1,00 αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή Β' ή Γ'.

 

δ) Για τα επόμενα (πέρα από τα 150 και μέχρι 500 m2) 350 m2 της ιδιοκτησίας σε 0,50 ή 1,00 ή 1,50 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίες Α' ή Β' ή Γ'.

 

ε) Για το υπόλοιπο εμβαδόν της ιδιοκτησίας (πέρα από τα 500 m2) σε 0,50, 1,80 και 2,20 της αξίας αντίστοιχα για ιδιοκτησίες της κατηγορίας Α' ή B' ή Γ'.

 

2. Οι παραπάνω συντελεστές πολλαπλασιάζονται επί 1,05 ή 1,15 αν ο ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή τα μέλη της οικογενείας του, όπου συνοικούν μαζί του, έχει, εκτός από το αυθαίρετο αντίστοιχα, ένα ακόμα κτίριο ή περισσότερα από ένα οπουδήποτε στη χώρα. Εξαιρούνται τα κτίρια του ιδιοκτήτη, που βρίσκονται στον οικισμό της καταγωγής του με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.

 

3. Για την εφαρμογή του διατάγματος αυτού κτίρια που ανήκουν σε μέλη της οικογενείας θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 1249/1982.

 

4. Επιφάνειας βοηθητικών κτισμάτων, όπως αποθηκών, χώρων σταθμεύσεως και λοιπών κατασκευών για την εξυπηρέτηση της κύριας οικοδομής των κατηγοριών Α' ή Β' ή Γ' προστίθενται στο εμβαδόν της κύριας οικοδομής για τον υπολογισμό (κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου) της ειδικής εισφοράς. Όταν οι βοηθητικοί αυτοί χώροι έχον επιφάνεια μεγαλύτερη των 60 m2 υπολογίζονται σαν ανεξάρτητα κτίρια και έχουν τότε εφαρμογή επί πλέον οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

5. Όταν μέσα στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν αυθαίρετα κτίρια διαφορετικών χρήσεων, τότε η ειδική εισφορά υπολογίζεται χωριστά για κάθε κτίριο και ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία υπάγεται το κάθε κτίριο έχουν δε επί πλέον εφαρμογή και οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.