Προεδρικό διάταγμα 3/9/83c - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όσες περιπτώσεις η κατεδάφιση αυθαιρέτου γίνεται από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, ή με μέριμνα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 5 του νόμου 1337/1983 τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος του ή των υπόχρεων, με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, ή του νόμιμα εξουσιοδοτούμενου από αυτόν Τμηματάρχη της και βεβαιώνεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο, εισπράττεται ως Δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

Τα κατά τα παραπάνω έξοδα κατεδάφισης καταβάλλονται από τον υπόχρεο εφάπαξ.

 

2. Τα έξοδα κατεδάφισης υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των μελών του συνεργείου κατεδάφισης, το χρόνο απασχόλησης και τα ημερομίσθια τους, όπως αυτά καθορίζονται από την οικεία Τιμαριθμική Επιτροπή και για το αντίστοιχο τρίμηνο, εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η κατεδάφιση.

 

Επίσης υπολογίζονται και τα έξοδα της συμμετοχής αυτοκινήτων μεταφοράς του συνεργείου καθώς και της λειτουργίας τυχόν χρησιμοποιηθέντων μηχανημάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.