Προεδρικό διάταγμα 3/9/83c - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης για μια περιοχή που εντάσσεται σε σχέδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει στις Επιτροπές του άρθρου 6 του διατάγματος αυτού όλες τις δηλώσεις του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 που έχουν υποβληθεί για αυθαίρετα μέσα στην περιοχή της εγκεκριμένης μελέτης και βάσει των στοιχείων της μελέτης και όλων των άλλων στοιχείων που διαθέτει, επισημαίνει ιδιαίτερα τις περιπτώσεις των ακινήτων που:

 

α) δεν βρίσκονται μέσα σε οικοδομήσιμους χώρους της εγκεκριμένης μελέτης και συνεπώς δεν μπορεί να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση (άρθρο 15 παράγραφος 2 του νόμου 1337/1983),

 

β) είναι ενδεχόμενο να εφαρμοστούν σ' αυτά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 1337/1983 και συνεπώς μπορεί επίσης να μην εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση και

 

γ) τις τυχόν γνωστές περιπτώσεις ακινήτων μέσα στην περιοχή για την οποία δεν έχουν υποβληθεί όλες οι προβλεπόμενες από την ανωτέρω διάταξη δηλώσεις.

 

2. Η προηγουμένη παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα και για τα αυθαίρετα της περιοχής για τα οποία έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις του νόμου 720/1977 και οι ιδιοκτήτες του έχουν πάρει οριστικά τίτλο του νόμου 720/1977.

 

3. Η απόφαση που εκδίδεται από τον Νομάρχη για εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση του αυθαιρέτου ανακοινώνεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα για τη γνωστοποίησή της στους ενδιαφερόμενους δια της Αστυνομικής Αρχής.

 

Το κατά τα παραπάνω τρίτο μέρος της ειδικής εισφοράς εφόσον δεν υπερβαίνει τα 58 € καταβάλλεται εφάπαξ. Εάν το ποσό της Ειδικής Εισφοράς είναι μεγαλύτερο των 58 €, καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση της ειδικής εισφοράς στο Δημόσιο Ταμείο. Σε περίπτωση που το τρίτο μέρος της ειδικής εισφοράς εξοφληθεί ολόκληρο μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση ποσοστού 10%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 1801/2001 (ΦΕΚ 1587/Β/2001).

 

4. Για όσα αυθαίρετα έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις του νόμου 720/1977 και η απόφαση του Νομάρχη τα έκρινε ως εξαιρούμενα από την κατεδάφιση δεν γίνεται βεβαίωση της ειδικής εισφοράς αυθαιρέτου του νόμου 1337/1983 αλλά η εισφορά βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 720/1977.

 

Στις περιπτώσεις των αυθαιρέτων, που είχαν δηλωθεί με το νόμο 720/1977 και δεν εξαιρούνται της κατεδάφισης με την απόφαση του Νομάρχη γίνεται συμψηφισμός της εισφοράς του νόμου 720/1977 στα έξοδα κατεδάφισης.

 

5. Για όσα αυθαίρετα έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 και η απόφαση του Νομάρχη έκρινε ότι δεν μπορεί να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση, δεν γίνεται βεβαίωση του τρίτου μέρους της εισφοράς και εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την κατεδάφισή τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.