Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 405

Άρθρο 405: Έλεγχος των δηλώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Η ακρίβεια των δηλώσεων του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 μπορεί να ελεγχθεί οποτεδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Όμοιος έλεγχος γίνεται για την ακρίβεια και όλων των στοιχείων που συνοδεύουν τη δήλωση.

 

Ο πιο πάνω έλεγχος γίνεται από τρεις υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον τεχνικός κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που ορίζονται από τον προϊστάμενό της ή το νόμιμα εξουσιοδοτούμενο απ' αυτόν τμηματάρχη της.

 

2. Με επιφύλαξη της ποινικής ευθύνης των προσώπων που έχουν υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις, αν σημειωθούν ανακρίβειες ή σφάλματα, οφειλόμενα σε συγγνωστή πλάνη ή αμφιβολία ή προκύπτουν μεγέθη που δεν αποκλίνουν από τα ανεκτά όρια ακρίβειας των μετρήσεων σε ποσοστό μέχρι 5% σε επιφάνεια, γίνεται συμπληρωματική βεβαίωση για το προκύπτον επιπλέον ποσό της ειδικής εισφοράς στο δημόσιο ταμείο από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Σε περίπτωση μη ανεκτής, κατά τα πιο πάνω, διαφοράς μεταξύ δηλώσεων και πραγματικότητας, εκτός από την ποινική δίωξη των δηλούντων, το επιπλέον τμήμα αυθαιρέτου θεωρείται ως μη εμπρόθεσμα δηλωθέν και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 408.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.