Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 447

Άρθρο 447: Επανέγκριση και εφαρμογή ακυρωθέντων σχεδίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 15 του νόμου 1221/1981, άρθρο 43 παράγραφος 12 του νόμου 1337/1983, άρθρο 8 παράγραφος 21 του νόμου 1512/1)

 

1. Σχέδια πόλεων που εγκρίθηκαν και εφαρμόστηκαν με την έκδοση αδείας οικοδομής ή την εκτέλεση έργων και ακυρώθηκαν ή κρίθηκαν ακυρωτέα για τυπικούς λόγους με δικαστικές αποφάσεις, είναι δυνατόν να επανεγκριθούν, με την τήρηση των διαδικασιών και προϋποθέσεων που ισχύουν κατά την έγκρισή τους.

 

2. Σε περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο και ίσχυε παλαιότερα εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους έχουν εφαρμογή για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη και σε χρήμα οι διατάξεις του άρθρου 50 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.