Προεδρικό διάταγμα 150/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Απέλαση - προστασία από την απέλαση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η απέλαση του υπηκόου τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος επιτρέπεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 76 και επόμενα του νόμου 3386/2005, όταν συνιστά ενεστώσα και ειδικά αιτιολογημένη απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

 

Η απόφαση απέλασης δεν μπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής.

 

Η λήψη μέτρου απέλασης απαγορεύεται στις περιπτώσεις του άρθρου 79 του νόμου 3386/2005.

 

Κατά την εξέταση των λόγων που δικαιολογούν την λήψη μέτρου απέλασης στο πρόσωπο του επί μακρόν διαμένοντος συνεκτιμώνται:

 

α. Η διάρκεια διαμονής του στη Χώρα.

 

β. Οι επιπτώσεις στον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

 

γ. Οι δεσμοί με τη χώρα διαμονής ή η απουσία δεσμών με τη χώρα καταγωγής του.

 

δ. Η ηλικία του ενδιαφερομένου προσώπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.