Προεδρικό διάταγμα 166/96 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συνιστώμενες Υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων συνιστάται ανεξάρτητο Γραφείο Χρονικού Προγραμματισμού Έργων, στο οποίο υπάγονται:

 

Η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις και φορείς για την εφαρμογή χρονικού προγραμματισμού των έργων, με την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης και η παρακολούθηση εφαρμογής της σε όλα τα στάδια.

 

Η κατάστρωση συνοπτικού διαγράμματος GΑΝΤΤ όλων των απαιτουμένων δραστηριοτήτων - Εργασιών του έργου για εκτίμηση του συνολικού χρόνου και των τμηματικών προθεσμιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.