Προεδρικό διάταγμα 166/96 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Λοιπές αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα αντικείμενα της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων που αναφέρονται σε θέματα ποιότητας έργων, ή σε θέματα οικονομικά, νομοθετικά, διοικητικά ή σε θέματα εκπαίδευσης, πληροφορικής, οργάνωσης και Εργαστηρίου Μεγάλων Έργων, αρμόδιες είναι οι αντίστοιχες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων, Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών, Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης, Διοικητικού, Εκπαίδευσης, Πληροφορικής, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων.

 

Οι Υπηρεσίες αυτές όταν χειρίζονται τα ανωτέρω αντικείμενα που αναφέρονται στα Συγχρηματοδοτούμενα Δημόσια Έργα υπάγονται λειτουργικά στο Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων.

 

Επίσης, οι ακόλουθες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων υπάγονται λειτουργικά στο Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων αναφορικά με θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων:

 

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου

β. Παράρτημα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

γ. Γραφείο Στατιστικής Υπηρεσίας

δ. Γραφείο Τύπο και Δημοσίων Σχέσεων

ε. Επιθεώρηση Δημοσίων Έργων

 

Ο όρος κατά περίπτωση λειτουργικής υπαγωγής των ανωτέρω υπηρεσιών στη νέα Γενική Γραμματεία κατ' ουδέν θίγει την ιεραρχική υπαγωγή των Υπηρεσιών αυτών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων ούτε αφορά στα θέματα της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπηρετούντων σ' αυτές υπαλλήλων τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται αποκλειστικώς από τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

2. Όπου απαιτούνται γνωμοδοτήσεις Τεχνικών Συμβουλίων αρμόδια είναι τα Τεχνικά Συμβούλια (Μελετών και Κατασκευών) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.