Προεδρικό διάταγμα 166/96 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Σύσταση θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις:

 

Μία θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό 1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.
Μία θέση ειδικού συμβούλου και
Μία ειδικού συνεργάτη με σχέση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο του άρθρου 32 του νόμου 2190/1994.
Τρεις θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του άρθρου 30 παράγραφος 9 του νόμου 1558/1985.

 

2. Η συμπληρωματική στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων γίνεται και με μετακίνηση από το υπάρχον προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας των Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων μετά την αποπεράτωση των έργων ή εάν πλεονάζει μετά την αποπεράτωση ενός εκάστου Έργου επανέρχεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

 

3. Το προσωπικό των υπηρεσιών που υπάγεται με το παρόν διάταγμα στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων στα οποία υπάγονταν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.