Προεδρικό διάταγμα 175/97 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των Εργαζομένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25-06-1991 (ΕΕL 206/16/1991) Για την τροποποίηση της οδηγίας 1983/477/ΕΟΚ για την προστασία των Εργαζομένων από κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά την διάρκεια της Εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 1980/1107/ΕΟΚ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 24 του προεδρικού διατάγματος 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α/2006).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.