Προεδρικό διάταγμα 18/2/97 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών Μπαλάνα Κοινότητας Γέρακα, Φούρεζι Κοινότητας Γλυκών Νερών (νομού Αττικής) και τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην ίδια Κοινότητα (ΦΕΚ 259/Δ/1989), ως εξής:

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση θ ως εξής:

 

{θ. Ειδικότερα για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Λαυρίου και Λεωφόρου Μαραθώνος, επιτρέπονται γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί και εμπορικά καταστήματα με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα. Σε κάθε περίπτωση οι χρήσεις αυτές περιορίζονται στην εξυπηρέτηση των αναγκών των κοινοτήτων Γέρακα και Γλυκών Νερών.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος ΙV ως εξής:

 

{ΙV. Απαγορεύονται υπαίθριοι χώροι διάθεσης υλικών οικοδομής (μάντρες), στερεών καυσίμων, φυτωρίων, παλιατζίδικων αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ, συνεργείων φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων και εργαστηρίων επεξεργασίας μαρμάρων.

 

Υφιστάμενες χρήσης που αντίκεινται στα οριζόμενα με την παρούσα διάταξη απομακρύνονται εντός 5 ετών.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί των Λεωφόρων Μαραθώνος και Λαυρίου επιβάλλεται ελάχιστη απόσταση κτιρίων από τη ρυμοτομική γραμμή 10,00 m.}

 

4. Η περίπτωση β της παραγράφου 8 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που προορίζεται για αμιγή χρήση επαγγελματικών εργαστηρίων, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 (παράγραφος 6) και στον πίνακα του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984), ορίζεται σε 9,50 m.}

 

5. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 6.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.