Προεδρικό διάταγμα 25/4/89c - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται τομείς Α και Β όπως φαίνονται στα ίδια ως άνω διαγράμματα στους οποίους επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

 

Ι. Τομέας Α.

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους του τομέα Α επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

α. Κατοικίες.

β. Ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών.

γ. Εμπορικά καταστήματα που να εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, ψιλικά, πρατήρια άρτου, γαλακτοπωλείο, κ.λ.π.). Η συνολική μέγιστη επιφάνεια αυτών δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά τα 50 m2 ανά ακίνητα, ή αυτοτελώς οικοδομήσιμο τμήμα του.

δ. Κτίρια εκπαίδευσης.

ε. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας).

στ. Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.

ζ. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης ισχύος μέχρι 15 ΗΡ. Η συνολική μέγιστη επιφάνεια αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 m2 ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

θ. Ειδικότερα για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Λαυρίου και Λεωφόρου Μαραθώνος, επιτρέπονται γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί και εμπορικά καταστήματα με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα. Σε κάθε περίπτωση οι χρήσεις αυτές περιορίζονται στην εξυπηρέτηση των αναγκών των κοινοτήτων Γέρακα και Γλυκών Νερών.

 

Υφιστάμενες χρήσης που αντίκεινται στα οριζόμενα με την παρούσα διάταξη απομακρύνονται εντός 5 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 26367/Π942/1992 απόφασης (ΦΕΚ 185/Δ/1992), με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του από 18-02-1997 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 158/Δ/1997).

 

ΙΙ. Τομέας Β.

 

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους του τομέα Β, όπως αυτός περικλείεται στα ίδια διαγράμματα με διπλή διακεκομμένη μαύρη γραμμή επιτρέπεται η χρήση του πολεοδομικού κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω προεδρικού διατάγματος και ειδικότερα:

 

α. Κατοικίες.

β. Εμπορικά καταστήματα.

γ. Γραφεία - τράπεζες ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.

δ. Κέντρα διασκέδασης εστιατόρια, ταβέρνες, αναψυκτήρια.

ε. Κτίρια εκπαίδευσης.

στ. Θρησκευτικοί χώροι.

ζ. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (υγειονομικά κέντρα, παιδικοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας).

η. Ξενοδοχεία, ξενώνες, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις.

θ. Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης.

ι. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, ισχύος μέχρι 15 hp.

ι)α. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

ι)β. Χώροι συνάθροισης κοινού.

ι)γ. Πολιτιστικά κτίρια.

ι)δ. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων.

 

2. Κατ' εξαίρεση στο πολεοδομικό κέντρο με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Α επιτρέπεται μόνο η χρήση κτίρια εκπαίδευσης.

 

ΙΙΙ. Συνεργεία αυτοκινήτων και πρατήρια βενζίνης επιτρέπονται μόνο στα οικόπεδα με πρόσωπο στις λεωφόρους Μαραθώνος, Λαυρίου και Σπάτων.

 

IV. Απαγορεύονται υπαίθριοι χώροι διάθεσης υλικών οικοδομής (μάντρες), στερεών καυσίμων, φυτωρίων, παλιατζίδικων αυτοκινήτων, μηχανημάτων, κ.λ.π., συνεργείων φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων και εργαστηρίων επεξεργασίας μαρμάρων.

 

Υφιστάμενες χρήσης που αντίκεινται στα οριζόμενα με την παρούσα διάταξη απομακρύνονται εντός 5 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος IV προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 18-02-1997 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 158/Δ/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.