Προεδρικό διάταγμα 224/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η ίδρυση:

 

επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων οποιουδήποτε τομέα πτηνοτροφικής δραστηριότητας (εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης, φυραματοποιεία γενικά), σε απόσταση μικρότερη των 300 m κατ' ελάχιστο όριο και
σφαγείων γενικά καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας κόπρου και επεξεργασίας αποβλήτων χαμηλού ή υψηλού κινδύνου, σε απόσταση μικρότερη των 1000 m κατ' ελάχιστο όριο,
από λειτουργούσες επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού ή εκκολαπτήρια.

 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων επιλογής όλες οι κατ' ελάχιστο όριο παραπάνω αποστάσεις ορίζονται σε 5.000 m.

 

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόσταση των 300 m επιτρέπεται να αυξηθεί κατά την κρίση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος μέχρι 1.000 m, ανάλογα με το μέγεθος του πτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους, τις δυνατότητες επικοινωνίας ή μη μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων και τυχόν άλλους παράγοντες που μπορεί να συνιστούν κινδύνους προσβολής της υγείας του πτηνοτροφικού τους κεφαλαίου.

 

3. Οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση πάσης φύσεως αδειών πτηνοσφαγείων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας κόπρου και επεξεργασίας αποβλήτων υψηλού κινδύνου, ορίζουν σε κάθε Νομαρχία και ανάλογα με τους κινδύνους προσβολής της υγείας του πτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής τις αποστάσεις που κατά περίπτωση οι εγκαταστάσεις αυτές πριν την ανέγερσή τους θα πρέπει να τηρούν από λειτουργούσες εκμεταλλεύσεις αυγοπαραγωγής ή κρεοπαραγωγής και αντιστρόφως.

 

4. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 5 και στο παρόν άρθρο αποστάσεις θα λαμβάνονται υπόψη με την επιφύλαξη τυχόν πολεοδομικών, υγειονομικών κ.λ.π. διατάξεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.