Προεδρικό διάταγμα 224/98 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Κτηνιατρικοί υγειονομικοί έλεγχοι εκμεταλλεύσεων εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων ελέγχονται περιοδικά κάθε φορά που αυτό κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια τοπική Κτηνιατρική Αρχή. Ο έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο της προέλευσης των πουλερικών και κλινικές, ανατομικές - παθολογικές ή εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 326853/1995 (ΦΕΚ 267/Β/1995) Απόφασης Υπουργού Γεωργίας, για την διαπίστωση της προσβολής τους από Salmonella Pullorum ή Gallinarum.

 

2. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας σαλμονέλωσης από Salmonella Pullorum ή Gallinarum σε μια εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων, ανακαλείται με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, ο διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός της. Με την ίδια απόφαση, επιβάλλονται στις επιχειρήσεις αυτές τα παρακάτω μέτρα:

 

α. σφαγή ή θανάτωση και καταστροφή με ενταφιασμό η αποτέφρωση όλων των εκτρεφομένων στην εκμετάλλευση πουλερικών, απομάκρυνση μετά από απολύμανση, αποτέφρωση ή ενταφιασμό της στρωμνής,

 

β. καθαρισμό και απολύμανση των χώρων της εκμετάλλευσης, υπό τον έλεγχο της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής,

 

γ. την πάροδο 21 ημερών από την ημέρα της υγειονομικής σφαγής ή της θανάτωσης των πουλερικών.

 

Η δαπάνη θανάτωσης και καταστροφής βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

 

3. Ο διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός επαναχορηγείται με απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής εφόσον εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.