Προεδρικό διάταγμα 224/98 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός και κτηνιατρικοί υγειονομικοί όροι χορήγησής του σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε εκμετάλλευση εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων, υποχρεούται από κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς να λάβει ειδικό κωδικό {νομαρχιακό} αριθμό από την νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή.

 

2. Ο αριθμός της παραγράφου 1 του παρόντος χορηγείται με την εξής διαδικασία:

 

α) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, η οποία συγκροτεί την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.

 

β) Η επιτροπή μετά από επιτόπια εξέταση των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης για τη διαπίστωση της ύπαρξης των κτηνιατρικών υγειονομικών όρων του παρόντος άρθρου, γνωματεύει για τη χορήγηση ή μη του διακριτικού (νομαρχιακού) αριθμού.

 

3. Διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός στις εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων παρέχεται μόνον εφόσον αυτές πληρούν τους παρακάτω όρους:

 

α) Οι εγκαταστάσεις είναι κατασκευασμένες κατά τρόπο που εξασφαλίζει τον πολύ καλό αερισμό τους, έχουν αδιαπότιστο δάπεδο, επιδέχονται απολύμανση, έχουν δικτυωτό πλέγμα στα παράθυρα και τους εξαεριστήρες τους, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος τρωκτικών η πτηνών, εγγυώνται δε την καλή γενικά διαβίωση των πουλερικών που εκτρέφονται σ' αυτές.

 

β) Στην είσοδο κάθε εγκατάστασης υπάρχει λεκάνη απολύμανσης.

 

γ) Υπάρχει βόθρος ή αποτεφρωτικός κλίβανος για την καταστροφή των πτωμάτων των πτηνών.

 

δ) Τα πουλερικά κάθε ηλικίας εκτρέφονται σε χωριστές εγκαταστάσεις διαχωριζόμενες μεταξύ τους με μόνιμα χωρίσματα.

 

ε) Τα πουλερικά προέρχονται από επιχειρήσεις που έχουν τον διακριτικό αριθμό του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος ή εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 211/1992 (ΦΕΚ 100/Α/1992).

 

4. Η άδεια λειτουργίας και ο διακριτικός αριθμός που έχουν χορηγηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος σε επιχειρήσεις εκτροφής ορνιθιών για εμπορία σε εφαρμογή του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 448/1990 (ΦΕΚ 172/Α/1990) εξακολουθούν να ισχύουν ως διακριτικός (νομαρχιακός) αριθμός του παρόντος άρθρου για εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων, χωρίς για τις επιχειρήσεις αυτές να απαιτείται η εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

5. Οι προϋποθέσεις χορήγησης του διακριτικού αριθμού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στις εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών απόδοσης για εμπόριο ως οικόσιτων, εφαρμόζονται και σε κάθε περίπτωση χορήγησης αδειών λειτουργίας με βάση διατάξεις πέραν του παρόντος διατάγματος (π.χ. υγειονομικές διατάξεις)

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.