Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν δια πάσας τις πρωτεύουσες των νομών του Κράτους πόλεις, τον Πειραιά, τα προάστια της πρωτευούσης και του Πειραιώς, ήτοι Κηφισιά, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Παλαιό και Νέο Φάληρο, και για όλους τους δι' ειδικών διαταγμάτων εγκριθέντες αυτοτελείς εξοχικούς συνοικισμούς και τους εγκριθησομένους τοιούτους, δυνάμενες δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού τη με πρόταση των οικείων Επιθεωρητών των Δημοσίων Έργων να επεκτείνονται και εις ετέρας του Κράτους πόλεις.

 
2. Εν πάση περιπτώσει οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν δια πάσαν πόλιν, κώμη ή συνοικισμό, εφόσον πρόκειται περί ανεγέρσεως οικοδομών διαλαμβανουσών τρεις ορόφους και άνω ή διαλαμβανουσών ολιγότερους μεν ορόφους, αλλά αποτελουμένων εν όλω ή εν μέρει εκ μεταλλικών κατασκευών ή σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος ή και εν γένει περί οικοδομών παρουσιαζουσών ιδιαιτέρα σπουδαιότητα εκτελέσεως λόγω θεμελιώσεως κ.λ.π. ή αποβλεπουσών εις εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.