Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πάντες οι ασχολούμενοι εις την εκπόνηση των κατά το παρόν διάταγμα σχεδίων ανεγέρσεως και επισκευής οικοδομών, υποχρεούνται να καταθέσουν στο γραφείο της επί της εφαρμογής των σχεδίων των πόλεων υπηρεσίας της οικείας περιφέρειας, εν η ασκούν το επάγγελμα αυτών, την υπογραφή των μετά δηλώσεως εμφαινούσης το ονοματεπώνυμο, τους επιστημονικούς τίτλους και την διεύθυνση αυτών, ης πάσαν αλλαγή οφείλουν να γνωστοποιήσουν εκάστοτε εις το αυτό γραφείον. Οι συντάκτες των ανωτέρω σχεδίων υποχρεούται να αναγράφουν ευκρινώς επί των κατά το άρθρο 1 στοιχείων το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνση αυτών. Ουδέν σχέδιον είναι δεκτό προς έλεγχο, εφόσον ο συντάκτης αυτού δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.