Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οπωσδήποτε και δι' ας εισέτι πόλεις κ.λ.π. δεν ισχύουν κατά το προηγούμενο άρθρο οι διατάξεις του παρόντος προς έκδοση της αδείας οικοδομής απαιτείται η προηγούμενη υποβολή σχεδίων, διαλαμβανομένων μόνον τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο της τηρήσεως των εφαρμοστέων κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής, πάντως δε εμφαινόντων την εν οριζοντιογραφία διάταξη της οικοδομής εν σχέσει προς το όλον οικόπεδον και την κατά προσέγγισιν αξίαν αυτής.

 
2. Ως προς την σύνταξιν των κατά την προηγούμενη παράγραφο σχεδίων δεν τυγχάνει απαραίτητος η τήρησις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.