Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμοδία επί της εφαρμογής του σχεδίου Υπηρεσία οφείλει να ελέγχει την εκτέλεση των δια της αδείας επιτρεπομένων εργασιών και την εφαρμογήν των θεωρημένων σχεδίων και να κατάσχει την άδεια, διακόπτει τις εργασίες και λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα εν περιπτώσει αυθαιρεσίας κατά τα εν άρθρο 4 του παρόντος καθοριζόμενα.

 
2. Η άδεια οικοδομής και τα συνοδευόμενα ταύτη τεθεωρημένα σχέδια της οικοδομής δέον να ευρίσκονται επί τόπου του έργου εις την διάθεση των αρμοδίων Αρχών δια τυχόν έλεγχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To άρθρο 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το από [ΒΔ] 22-10-1969 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 205/Δ/1969).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.