Προεδρικό διάταγμα 23/11/90h - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1340/1981 (ΦΕΚ 335/Α/1981) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

 

α) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 253/Δ/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο πιο πάνω περιορισμός δεν είναι υποχρεωτικός σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως κτιρίων νομίμως υφισταμένων πριν από τον νόμο 960/1979 εφόσον βεβαιώνεται υπεύθυνα από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση των θέσεων στο ίδιο ακίνητο ή σε άλλο, όπως παραπάνω ορίζεται.}

 

β) Μετά το άρθρο 5 προστίθεται νέο άρθρο 6 όπως παρακάτω και το άρθρο 6 αριθμείται σε άρθρο 7.

 

{Άρθρο 6.

 

1. Ο υπολογισμός της εισφοράς κατά το άρθρο 5 του νόμου 960/1979, όπως ισχύει, γίνεται με βάση την αντικειμενική αξία των ακινήτων, όπου αυτή έχει καθορισθεί.}

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 92/1982 (ΦΕΚ 12/Α/1982) συμπληρώνεται ως ακολούθως:

 

α) Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο πιο πάνω περιορισμός δεν είναι υποχρεωτικός σε περίπτωση αλλαγής χρήσεως κτιρίων νομίμως υφισταμένων πριν από το νόμο 960/1979 εφόσον βεβαιώνεται υπεύθυνα από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση των θέσεων στο ίδιο ακίνητο ή σε άλλο όπως παραπάνω ορίζεται. }

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης ο κατά τα ανωτέρω υπολογισμός της εισφοράς γίνεται με βάση την αντικειμενική αξία των ακινήτων όπου αυτή έχει καθορισθεί.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.