Προεδρικό διάταγμα 23/14 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τον σκοπό του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

α) Μικρά νησιά: Ελληνικά νησιά, τα οποία, λόγω του μεγέθους, του πληθυσμού, του ζωικού κεφαλαίου και της έκτασής τους, η οποία δεν ξεπερνά τα 600 km2, δεν διαθέτουν εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004, εξαιρουμένων των σφαγείων μικρής δυναμικότητας, που εγκρίνονται βάσει του παρόντος.

 

β) Σφαγεία μικρής δυναμικότητας: Σφαγεία που ευρίσκονται σε μικρά νησιά και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος, ως προς τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους και στα οποία πραγματοποιούνται δραστηριότητες υποδοχής, διαμονής και σφαγής μικρού αριθμού ζώων καθώς επίσης και παραλαβής των παραγόμενων εδώδιμων και μη εδώδιμων προϊόντων.

 

γ) Μικρός αριθμός ζώων: Ο μεγαλύτερος αριθμός ζώων, που επιτρέπεται να σφαγούν σε σφαγεία μικρής δυναμικότητας, ο οποίος, περιλαμβάνοντας και τις επείγουσες σφαγές, δεν μπορεί να ξεπερνά, κατά μέσο όρο:

 

α)α) Τις 100 κεφαλές χοιρινών ανά μήνα, με μία σχετική αύξηση μέχρι 30% την περίοδο των Χριστουγέννων.

 

β)β) Τις 150 κεφαλές προβατοειδών ή αιγοειδών ανά μήνα, με μία σχετική αύξηση μέχρι 90% την περίοδο του Πάσχα.

 

γ)γ) Τις 22 κεφαλές βοοειδών ανά μήνα.

 

δ) Έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητας: Η άδεια ίδρυσης και η άδεια λειτουργίας που χορηγείται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή, αν δεν υφίσταται σε επίπεδο νομού, από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, καθώς και ο αριθμός έγκρισης που χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 3.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.