Προεδρικό διάταγμα 24/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της εποπτείας αφορά το κατασκευαστικό έργο των νομικών αυτών προσώπων και, ιδίως, τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμό, καθώς και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες κάθε είδους έργου υποδομής που τα νομικά αυτά πρόσωπα αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του σκοπού τους.}

 

2. Στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:

 

{3. Η εποπτεία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (άρθρο 18 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001)) και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων (άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου 2937/2001).}

 

3. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τις 05-11-2009.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.