Προεδρικό διάταγμα 25/10/84b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελεύθερα ύψη των χώρων κυρίας και βοηθητικής χρήσης, οι πλάγιες ή οπίσθιες αποστάσεις από τα όρια των οικοπέδων ή από τις οικοδομές του ίδιου οικοπέδου, όπως και οι διαστάσεις φωταγωγών φωτισμού και αερισμού μπορούν να είναι μικρότερες από τις επιτρεπόμενες εφόσον εγκρίνεται από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινων ανοικτών εσωτερικών μεσοπατωμάτων (πατάρια) μέσα στο ισόγειο των καταστημάτων, μόνον εφόσον έχουν ελάχιστο καθαρό ύψος 2.3 m τοποθετούνται στο βάθος τους, δεν καλύπτουν περισσότερο από το 50% της συνολικής επιφάνειας του ισογείου και δεν επέρχεται ουσιαστική αλλοίωση της μορφής των χώρων αυτών.

 

3. Κατά τη διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων, επιτρέπονται μόνο οι απόλυτα αναγκαίες εκσκαφές. Σε έδαφος με κλίση επιτρέπεται η διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων σε επίπεδα τμήματα ελάχιστου πλάτους 5 m με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή με μέγιστο ύψος 1.5 m.

 

4. α) Σε κάθε εργασία σχετική με τα κτίρια, ελέγχονται οι αναλογίες και το πλάσιμο των επιμέρους όγκων του κτιρίου μεταξύ του και σε σχέση με το έδαφος και 'τα γειτονικά κτίρια για την εναρμόνισή του στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, ελέγχεται επίσης η σχέση πλήρων και κενών, σε συνάρτηση με την κλίμακα των γύρω κτιρίων, όπως επίσης και τα επιμέρους στοιχεία κάθε κτιρίου και ο τρόπος κάλυψής του (κεραμοσκεπής στέγη και δώμα).

 

β) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών, στις όψεις του κτιρίου (μπαλκόνια), όπως και η κατασκευή παραδοσιακών κλειστών, εξωστών (κιόσκια), χωρίς αυτά να προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη του οικοπέδου. Όλοι οι εξώστες κατασκευάζονται, από άποψη υλικών, διαστάσεων, μορφολογίας, θέσης και αναλογιών κατά τα παραδοσιακά πρότυπα, σε εναρμόνιση με το περιβάλλον και κατά την κρίση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

γ) Τα ανοίγματα κατασκευάζονται κρατώντας το ρυθμό παραδοσιακών ανοιγμάτων κατά την αναλογία πλήρους και κενού.

 

5. α) Τα εξωτερικά κουφώματα κατασκευάζονται ξύλινα, ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά.

 

β) Τα υαλοστάσια κατασκευάζονται με υποδιαιρέσεις (καΐτια) σε φατνώματα με μέγιστες διαστάσεις 0,50 Χ 0,50 m.

 

γ) Οι θύρες εισόδου, πρέπει να είναι ταμπλαδωτές (με ή χωρίς φεγγίτη) ή καρφωτές.

 

6. Ο χρωματισμός των εξωτερικών όψεων των τοίχων των κτιρίων, επιτρέπεται σε αποχρώσεις ψημένης η ερυθρωπής ώχρας ή του γκριζόλευκου ή και των άλλων γεωδών χρωμάτων, κατά την κρίση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Τα κονιάματα θα γίνονται στο ασβεστοκονίαμα και κατά περιπτώσεις θα αναμιγνύεται τούτο με τριμμένο κεραμίδι (κουρασάνι). Σε όλες τις περιπτώσεις αποκλείεται η χρήση οδηγού κατά την κατασκευή των τριφτών επιχρισμάτων. Οι χρωματισμοί των κονιαμάτων θα γίνονται με υδρόχρωμα, αποκλειομένων των πλαστικών. Σε περιπτώσεις τοιχοποιίας από ισόδομη, λιθοδομή αυτή θα παραμένει εμφανής και αχρωμάτιστη. Στα κουφώματα θα διατηρείται το φυσικό χρώμα του ξύλου ή θα γίνεται ελαιοχρωματισμός τους με ένα και το ίδιο για όλα τα κουφώματα του εξωτερικού του κτιρίου χρώματος σε μονόχρωμους τόνους, όπως το σκούρο καφέ, το πράσινο βαθύ, το σταχτογάλανο, το σταχτί, κ.λ.π.

 

Οι ξύλινοι κλειστοί εξώστες (κιόσκια) θα χρωματίζονται σε αποχρώσεις του καφέ, της σάπιας ή του γκρίζου με πιθανό συνδυασμό του λευκού. Σε όλες τις περιπτώσεις αποκλείεται η χρήση των πλαστικών χρωμάτων.

 

7. Επάνω από τα παράθυρα και τις θύρες των όψεων των κτιρίων, είναι δυνατή η έγκριση τοποθέτησης παραδοσιακών γεισωμάτων ή απλών παραδοσιακών στεγάστρων με κεραμίδια, επάνω στο σκελετό από ξύλο ή σίδερο, εφόσον όμως δεν αποκρύπτονται από τις κατασκευές αυτές βασικά και ουσιώδη γενικά ή λεπτομερειακά στοιχεία του κτιρίου.

 

8. Οι περιφράξεις των οικοπέδων (τοίχοι, κιγκλιδώματα, αυλόθυρες), πρέπει να κατασκευάζονται ως προς το υλικό, τη μορφή και το ύψος κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

9. α) Επιτρέπεται η κατασκευή πετασμάτων (τέντες) με μονόχρωμο ύφασμα σε περιπτώσεις καταστημάτων, χώρων παραμονής ατόμων και κέντρων αναψυχής, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

β) Επιτρέπεται η τοποθέτηση ξύλινων σκιάδων (πέργκολες) με κάλυψη από καλάμια, ψάθα, αναρριχητικά φυτά ή άλλα υλικά ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

10. α) Επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου η τοποθέτηση απλών επιγραφών μεγέθους ανάλογα με τις διαστάσεις και την κλίμακα της όψης του κτιρίου. Οι επιγραφές αυτές τοποθετούνται στις όψεις των καταστημάτων, χωρίς να καλύπτουν στοιχεία της αρχιτεκτονικής μορφής του κτιρίου.

 

β) Μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος υφιστάμενες επιγραφές που αντίκεινται στις διατάξεις του καθαιρούνται, ενώ οι λοιπές μέσα στην προθεσμία αυτή, τίθενται από τους ενδιαφερόμενους στην κρίση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

γ) Επιβάλλεται η εγκατάσταση ανά μιας ομαδικής κεραίας τηλεόρασης κατά οικοδομή σε θέση μη ορατή από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.