Προεδρικό διάταγμα 25/10/84b - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Παρεκκλίσεις - Εργασίες σε αξιόλογα υφιστάμενα κτίρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η επισκευή ή η αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων, όπως και η αναστήλωση ή η ανακατασκευή ερειπωμένων κτισμάτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος (κατά το μέρος που αναφέρεται στο συντελεστή δόμησης, ποσοστό κάλυψης, ύψος και αριθμό ορόφων) εφόσον κατά την κρίση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου το κτίριο είναι αντιπροσωπευτικό της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και οι εργασίες συμβάλλουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση της παραδοσιακής μορφής του. Ειδικά για τα ερειπωμένα κτίσματα, απαιτείται τεκμηριωμένη έρευνα και μελέτη που θα αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτιρίου.

 

2. Επιτρέπονται οι εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης του εσωτερικού υφισταμένων κτιρίων προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης και η λειτουργία του κτιρίου μετά από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Σε περίπτωση που υπάρχουν στο εσωτερικό του κτίσματος, αξιόλογα αρχιτεκτονικά ή διακοσμητικά στοιχεία (όπως π.χ. τζάκια, φρέατα, τοιχογραφίες), οι παραπάνω εργασίες επιτρέπονται εφόσον εξασφαλίζεται η διατήρηση των στοιχείων αυτών κατά την κρίση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.