Προεδρικό διάταγμα 26/1/91 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον ίδιο δήμο και για την περιφέρειά του μεταβιβάζονται επίσης οι αρμοδιότητες για την σύμφωνα με το άρθρο 32 και επόμενα του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923, κατάρτιση και έκδοση πράξεων αναλογισμού, προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων, εκτός από τις περιπτώσεις που τη διάνοιξη των οδών επισπεύδει το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 653/1977 Περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 214/Α/1977).

 

Στις περιπτώσεις ενστάσεων για τις πιο πάνω πράξεις αποφασίζει ο αρμόδιος νομάρχης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

2. Ο ίδιος Δήμος προβαίνει σε όλες τις υλικές και διαπιστωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή στο έδαφος των σχεδίων πόλεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.