Προεδρικό διάταγμα 27/7/87d

ΠΔ 27-07-1987: Έγκριση τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πτολεμαΐδας (νομού Κοζάνης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-07-1987: Έγκριση τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πτολεμαΐδας (νομού Κοζάνης), (ΦΕΚ 748/Δ/1987), 10-08-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 33 παράγραφος 3 και 34 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Το άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 137/1986 (ΦΕΚ 51/Α/1986).

 

3. Το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

4. Την υπ' αριθμόν 9929/16-02-1987 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 90/Β/1987) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών.

 

5. Την υπ' αριθμόν 123/1986 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πτολεμαΐδας από την οποία προκύπτει ότι έχει οργανώσει κατάλληλη τεχνική υπηρεσία.

 

6. Την υπ' αριθμόν 202/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και του Υφυπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-07-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.