Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Μελέτη αρχειακού υλικού ιδιωτικών αρχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 43 του νόμου [Ν] 1946/1991

 

1. Με απόφαση του, κατά τις οικείες διατάξεις αρμόδιου οργάνου διοίκησης καθενός από τα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1946/1991, ιδιωτικά αρχεία που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως, είναι δυνατόν να διατίθενται τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία, που ανήκουν στα ιδιωτικά αυτά αρχεία, για μελέτη προς προώθηση ερευνητικών σκοπών, τηρουμένων, σε κάθε περίπτωση, των διατάξεων του άρθρου 16 του νόμου 1599/1986, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του παρόντος Κώδικα.

 

2. Ως προς τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 1599/1986, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του παρόντος Κώδικα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.