Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Μελέτη αρχειακού υλικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 42 του νόμου [Ν] 1946/1991

 

1. Τα αρχεία και τα έγγραφα της αρμοδιότητας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 1 έως 7 του νόμου [Ν] 1946/1991, διατίθενται για μελέτη όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του νόμου 1599/1986 και υποχρεωτικά με την πάροδο 30 ετών.

 

2. Τα αρχεία και οι συλλογές που δωρήθηκαν στα Γενικά Αρχεία του Κράτους διατίθενται στους ερευνητές σύμφωνα με τους όρους του δωρητή, άλλως υπάγονται στις γενικές ή ειδικές διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

3. Τα φωτοαντιγραφικά και μικροφωτογραφικά αντίγραφα εγγράφων που βρίσκονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους διατίθενται για μελέτη με τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλα τα πρωτότυπα έγγραφα και χειρόγραφα.

 

4. Αν, κατά την κρίση του διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, είναι ενδεχόμενο να βλάπτεται το εθνικό συμφέρον, η διάθεση για μελέτη επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση που λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

 

5. Το προσωπικό που έχει αναλάβει την επισήμανση, την ταξινόμηση και τη φύλαξη των αρχείων που δεν είναι ακόμα προσιτά στην έρευνα και στο κοινό, σύμφωνα με την έννοια των παραπάνω παραγράφων, δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.