Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Ανάρτηση πράξεων στο Διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σχετικά άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Α και 10Β του νόμου 3861/2010, όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 15 και 16 του νόμου 4305/2014

 

Τα νομοθετήματα και οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 2, 8, 10, 10Α και 10Β του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), όπως ισχύει, αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 έως 6, 8, 10Α και 10Β του νόμου αυτού, όπως ισχύει, για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητάς τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.