Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Πρόσβαση σε υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 9 του νόμου 3882/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου 4164/2013

 

Η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία διαθέτει σε άλλες δημόσιες αρχές πρόσβαση στο δίκτυο υπηρεσιών του άρθρου 62 με σκοπό τη σύνδεση των οικείων συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων. Η υπηρεσία αυτή είναι επίσης διαθέσιμη κατόπιν σχετικού αιτήματος σε τρίτους, τα σύνολα και οι υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων των οποίων τηρούν τις εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 60 με τις οποίες καθορίζονται υποχρεώσεις όσον αφορά ιδίως τα μεταδεδομένα, τις δικτυακές υπηρεσίες και τη διαλειτουργικότητα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.