Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Παροχή υπηρεσιών και διάθεση δεδομένων σε τρίτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 10 του νόμου 3882/2010

 

1. Οι υπηρεσίες των δημόσιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 περιπτώσεις α' και β' διατίθενται σε τρίτους χωρίς τέλη και με κατάλληλη άδεια χρήσης.

 

2. Σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που διατίθενται σε τρίτους μέσω των υπηρεσιών απεικόνισης που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 περίπτωση β' δύνανται να είναι σε μορφή που αποτρέπει τη χρήση τους για εμπορικούς σκοπούς.

 

3. Όταν οι δημόσιες αρχές επιβάλλουν τέλη για τις υπηρεσίες του άρθρου 62 παράγραφος 1 περιπτώσεις γ' ή ε', η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α/2001). Τις υπηρεσίες αυτές είναι δυνατόν να καλύπτουν ερμηνευτικές ρήτρες, επιγραμμικές άδειες ή, όπου είναι αναγκαίο, άδειες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.