Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3882/2010

 

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ) η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας είναι το ανώτατο όργανο για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης, κοινοχρησίας και αξιοποίησης γεωχωρικής πληροφορίας σε όλο το εύρος των δημόσιων αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας της γεωπληροφορίας. Επιπλέον, η Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας παρακολουθεί, συντονίζει, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.

 

2. Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας ορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 3882/2010.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.