Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 71

Άρθρο 71: Πρωτότυπα σύνολα και υπηρεσίες - Εθνικά σύνολα αναφοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3882/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του νόμου 4164/2013

 

1. Για κάθε σύνολο γεωχωρικών δεδομένων δύναται να υπάρχει μόνο ένας δημόσιος φορέας ο οποίος έχει την ευθύνη για την αρχική του προμήθεια, παραγωγή, διαρκή επικαιροποίηση και διατήρησή του. Ο σε συνδυασμό δημόσιος φορέας καλείται κύριος του συνόλου και το εν λόγω σύνολο  καλείται πρωτότυπο. Οι κύριοι και τα πρωτότυπα για όλα τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων των δημόσιων αρχών καθορίζονται με άρθρο 1 του νόμου 4164/2013 αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας ύστερα από εισηγήσεις της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτές εντάσσονται ως παράρτημα στην Εθνική Πολιτική Γεωπληροφορίας, το οποίο υπόκειται σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις από την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας.

 

2. Ο κύριος ενός συνόλου γεωχωρικών δεδομένων υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι:

 

α) η διάθεση του συνόλου γεωχωρικών δεδομένων σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή τρίτο πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος, με όποιο τεχνικό μέσο κρίνεται πρόσφορο,

 

β) η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση γεωχωρικών δεδομένων σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή τρίτο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006),

 

γ) σε περίπτωση απόρριψης αιτημάτων τρίτων για παροχή των γεωχωρικών δεδομένων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 5 του νόμου 3448/2006,

 

δ) το πρωτότυπο σύνολο γεωχωρικών δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως με τις προβλέψεις του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών το αργότερο μέσα σε δεκαέξι μήνες από την έγκρισή του, με την εξαίρεση τα μεταδεδομένα των πρωτότυπων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του νόμου 3882/2010.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.