Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Υποχρεώσεις των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου 3832/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014

 

Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος υποχρεούνται να αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν τις στατιστικές, καθώς και να διασφαλίζουν την παραγωγή αυτών των στατιστικών, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος όπως ορίζονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3832/2010. Με απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής θεσπίζεται, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με τον Κανονισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων τα κριτήρια υπαγωγής των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3832/2010, καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπαγωγή αυτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.