Προεδρικό διάταγμα 2/5/01

ΠΔ 02-05-2001: Καθορισμός χώρου για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτουμένων για την εξυπηρέτηση αυτού υπέργειων εγκαταστάσεων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννιτών, πλατείας Πύρρου (νομού Ιωαννίνων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-05-2001: Καθορισμός χώρου για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτουμένων για την εξυπηρέτηση αυτού υπέργειων εγκαταστάσεων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννιτών, πλατείας Πύρρου (νομού Ιωαννίνων), (ΦΕΚ 401/Δ/2001), 29-05-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 324 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

4. Την 8259/2000 απόφαση του δημάρχου Ιωαννιτών Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας "κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων" στην πλατεία Πύρρου από το δήμο Ιωαννιτών.

 

5. Τη 646/1999 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννιτών.

 

6. Τη 191/2000 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Την 793/2001 απόφαση της Διεύθυνσης Ελέγχου και Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου Έγκριση συγκεκριμένων θέσεων εισόδου, εξόδου των οχημάτων του προς κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Πύρρου στα Ιωάννινα.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

9. Τη 14/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-05-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.