Προεδρικό διάταγμα 2/6/88b - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων σχολείων και του χώρου νοσοκομείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το σχέδιο των οποίων τροποποιείται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται αυτοί που καθορίστηκαν με τα από [ΠΔ] 07-06-1979 (ΦΕΚ 389/Δ/1979), [ΠΔ] 13-08-1979 (ΦΕΚ 569/Δ/1979) προεδρικά διατάγματα και από [ΠΔ] 07-10-1976 (ΦΕΚ 349/Δ/1976) προεδρικό διάταγμα, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 26-07-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 361/Δ/1983), αντίστοιχα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.