Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Επαρχιακά Συμβούλια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι περιορισμοί της παραγράφου 1 του άρθρου 15 για τον ανώτατο και τον κατώτατο αριθμό των νομαρχιακών επιτροπών δεν ισχύουν για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες έχουν συσταθεί Επαρχεία.

 

Για κάθε Επαρχείο συνιστάται μια Νομαρχιακή Επιτροπή, η οποία φέρει τον τίτλο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, μέλη της οποίας είναι όλοι οι νομαρχιακοί σύμβουλοι της αντίστοιχης επαρχίας. Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακός σύμβουλος του Επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό, ο οποίος φέρει τον τίτλο ΕΠΑΡΧΟΣ. Αν ο σύμβουλος αυτός δεν αποδέχεται τη θέση του Επάρχου, παραμένει σύμβουλος και τη θέση του Επάρχου παίρνουν οι επόμενοι σύμβουλοι του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά των ψήφων καθενός. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 34 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 48 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Επαρχιακά Συμβούλια.

 

Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο έπαρχος, αναπληρώνεται από το δεύτερο σε σταυρούς προτίμησης νομαρχιακό σύμβουλο του επαρχείου από τον επιτυχόντα συνδυασμό.

 

Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο έπαρχος, στα πενταμελή και επταμελή Επαρχιακά Συμβούλια προεδρεύει ο αναπληρωτής του έπαρχου, στα δε τριμελή προεδρεύει ο έπαρχος ή ο πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής που ορίζεται από το Νομάρχη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.