Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Γενικός Διευθυντής, διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση. Συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου της Γενικής Διεύθυνσης, παρακολουθεί την υλοποίησή του, προβαίνει σε διορθωτικές τροποποιητικές κινήσεις όταν αυτό απαιτείται και συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκθέσεις προς τον Γενικό Γραμματέα. Συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης ως πρώτος κριτής για τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση.

 

2. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης, Διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο των τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση. Συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου της Διεύθυνσης, παρακολουθεί την υλοποίησή του, προβαίνει σε διορθωτικές τροποποιητικές κινήσεις όταν αυτό απαιτείται και συντάσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκθέσεις προς τον γενικό Διευθυντή. Συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης ως πρώτος κριτής για τους προϊστάμενους των τμημάτων που υπάγονται στη διεύθυνσή του και αξιολογεί, ως δεύτερος κριτής το προσωπικό που υπηρετεί στα τμήματα που υπάγονται στην διεύθυνσή του.

 

3. Ο προϊστάμενος του Τμήματος διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο του τμήματος. Καθοδηγεί το προσωπικό του Τμήματος για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του. Συντάσσει τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου του Τμήματος και προβαίνει σε διορθωτικές, τροποποιητικές κινήσεις όταν αυτό απαιτείται, συντάσσει Δε σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου του Τμήματος, προς τον προϊστάμενο της διεύθυνσης. Συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης, ως πρώτος κριτής, για το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.