Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Στη Γενική Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος με το βαθμό του Γενικού Διευθυντή των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων Τουρισμού.

 

Β. Στις Διευθύνσεις,στα Τμήματα και στα Γραφεία της Γενικής Γραμματείας Προΐστανται:

 

1. Στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων Τουρισμού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

2. Στη Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

3. Στη Διεύθυνση Τουριστικών Λιμένων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και εν ελλείψει Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 

4. Στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 

5. Στη Διεύθυνση Καζίνο και στα Τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 

6. Στο Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων Τουρισμού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

7. Στο Τμήμα Νομοθετικών Ρυθμίσεων και Μέτρων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει υπάλληλος άλλου κλάδου της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

8. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

9. Στο Τμήμα χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και εν ελλείψει υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

10. Στο Τμήμα Συμβάσεων και Ελέγχου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 

11. Στο Τμήμα Επιθεώρησης Τουρισμού προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

12. Στο Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανωνύμων Εταιρειών προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 

13. Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού και εν ελλείψει υπάλληλοι άλλων κλάδων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

14. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Προσωπικού προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλος κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

15. Στο Οικονομικό Τμήμα προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

16. Στο Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

17. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλος κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού.

 

18. Στο Γραφείο επιχειρησιακών προγραμμάτων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.