Προεδρικό διάταγμα 313/01 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Γραφείο Επιχειρησιακών προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Γραφείο Επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι αυτοτελές Γραφείο που υπάγεται απ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

Την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων για θέματα Τουρισμού.
Την κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων σε Κοινοτικές πρωτοβουλίες.
Τη συνεργασία με άλλες χώρες για την από κοινού κατάρτιση, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε θέματα τουρισμού.
Την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων Αναπτυξιακής Βοήθειας στα πλαίσια της DAC / Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την παρακολούθηση υλοποίησης των ίδιων προγραμμάτων από τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.