Προεδρικό διάταγμα 31/8/78 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται ζώνες Α και Β ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού, ως κάτωθι:

 

1. Ζώνη Α.

 

Αυτή είναι η ορεινή περιοχή του όρους Υμηττού η περικλειόμενη δια πολυγωνικής συνεχούς γραμμής, ως εμφαίνεται εις τα υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού τεθεωρημένα δια της υπ' αριθμού Γ/23620/1978 πράξεως αυτού τρία (3) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:20000.

 

2. Ζώνη Β.

 

Αυτή είναι η γύρωθεν της ζώνης Α περιοχή του όρους Υμηττού, η περικλειόμενη δια διακεκομμένης γραμμής, ως εμφαίνεται εις τα αυτά ως άνω διαγράμματα.

 

3. Τα όρια της ως άνω ζώνης Α προσδιορίζονται εις τον κάτωθι πίνακα με τις συντεταγμένες (Χ, Ψ) των κορυφών Α1 έως Α64 της πολυγωνικής συνεχούς γραμμής.

 

Α

Χ

Ψ

(Κέντρον φύλλου Χάρτου

Α 1

- 15.430

10.175

(φ=37° 45' λ=0° 15')

Αθήναι - Κορωπί

Α 2

- 15.025

10.680

Α 3

- 14.720

10.290

Α 4

- 14.195

10.500

Α 5

- 14.170

11.260

Α 6

- 13.040

12.660

Α 7

- 13.040

13.470

Α 8

- 12.110

13.635

Α 9

- 10.720

13.690

Α10

- 9.260

13.950

Α11

- 9.260

14.340

Α12

- 8.445

15.060

Α13

- 7.870

15.250

Α14

- 7.920

15.660

Α15

- 8.790

15.900

Α16

- 8.660

15.570

Α17

- 9.000

15.560

Α18

- 9.150

15.580

Α19

- 9.840

15.800

Α20

- 10.315

16.300

Α21

- 10.740

16.230

Α22

- 11.285

16.435

Α23

- 12.020

16.030

Α24

- 12.840

16.590

Α25

- 12.925

17.960

Α26

- 11.530

21.590

Α27

- 11.670

22.985

Α28

- 11.565

23.070

Α29

- 11.490

24.690

Α30

- 11.250

25.030

Α31

- 11.200

25.030

Α32

- 11.130

25.505

Α33

- 11.290

26.490

Α34

- 11.450

27.150

Α35

- 11.340

- 27.770

(φ=38° 15' λ=0° 15')

Κηφισιά

Α36

- 11.150

- 27.640

Α37

- 10.870

- 27.740

Α38

- 10.835

- 27.560

Α39

- 11.040

- 27.140

Α40

- 11.200

- 27.000

Α41

- 11.420

- 27.000

Α42

- 11.660

- 27.440

Α43

- 12.510

- 27.420

Α44

- 12.600

27.270

(φ=37° 45' λ=0° 15')

Αθήναι - Κορωπί

Α45

- 12.720

27.100

Α46

- 13.520

26.640

Α47

- 13.760

26.110

Α48

- 13.960

25.660

Α49

- 15.700

23.470

Α50

- 16.225

21.360

Α51

- 16.730

21.230

Α52

- 17.150

21.065

Α53

- 18.255

16.830

Α54

- 17.340

17.220

Α55

- 16.545

17.360

Α56

- 16.700

16.590

Α57

- 16.435

15.420

Α58

- 16.650

15.000

Α59

- 17.020

14.450

Α60

- 17.020

12.915

Α61

- 17.135

11.620

Α62

- 16.560

12.460

Α63

- 15.850

12.170

Α64

- 16.100

10.700

 

4. Τα όρια της άνω ζώνης Β προσδιορίζονται κατά εν μεν τμήμα της διακεκομμένης γραμμής, με γραμμική εξάρτηση από τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Χολαργού, της Κοινότητας Παπάγου, των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος, Υμηττού, Ηλιουπόλεως, της Κοινότητος Αργυρούπολης, του Δήμου Γλυφάδας και της Κοινότητας Βούλας, κατά το υπόλοιπο δε τμήμα εις τον κάτωθι πίνακα με τις συντεταγμένες (Χ, Ψ) των κορυφών Β1 έως Β41 της διακεκομμένης πολυγωνικής γραμμής.

 

Α

Χ

Ψ

(Κέντρον φύλλου Χάρτου

Β 1

- 15.930

9.675

(φ=37° 45' λ=0° 15')

Αθήναι - Κορωπί

Β 2

- 15.220

9.530

Β 3

- 15.220

9.320

Β 4

- 14.500

9.280

Β 5

- 12.925

10.500

Β 6

- 11.325

10.860

Β 7

- 11.250

11.340

Β 8

- 11.920

11.690

Β 9

- 11.250

11.850

Β10

- 11.290

11.880

Β11

- 10.900

12.280

Β12

- 10.670

12.430

Β12Α

- 10.050

13.165

Β13

- 8.875

14.140

Β14

- 7.740

15.250

Β15

- 7.810

15.720

Β16

- 8.860

16.050

Β17

- 9.000

15.740

Β18

- 9.590

16.000

Β19

- 10.820

17.135

Β20

- 11.340

17.330

Β21

- 11.500

18.800

Β22

- 11.385

19.600

Β23

- 11.530

20.140

Β24

- 11.260

20.395

Β25

- 10.590

21.480

Β26

- 8.840

20.820

Β27

- 9.560

20.980

Β28

- 9.550

21.160

Β29

- 9.900

21.260

Β30

- 9.900

21.750

Β31

- 10.020

21.960

Β32

- 11.060

22.000

Β33

- 11.090

24.710

Β34

- 10.920

25.060

Β35

- 11.060

25.330

Β36

- 11.090

26.100

Β37

- 11.160

26.440

Β38

- 11.150

- 27.760

(φ=38° 15' λ=0° 15')

Κηφισιά

Β39

- 10.750

- 27.870

Β40

- 10.700

- 27.640

Β41

- 10.890

- 27.050

 

pd.31.7.78.1

pd.31.7.78.2

pd.31.7.78.3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του από 14-06-2011 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.