Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1989/106/ ΕΟΚ της 21-12-1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (ΕΕΕΕ L 40/12/1989), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία του Συμβουλίου 1993/68/ΕΟΚ της 22-07-1993 (ΕΕΕΕ L 220/1/1993).

 

2. Κατά την έννοια του παρόντος ως προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί κατά τρόπο διαρκή στα δομικό έργα που καλύπτουν τόσο τα κτίρια όσο και τα έργα υποδομής.

 

3. Τα προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών καλούνται στο εξής προϊόντα ενώ τα δομικά έργα γενικώς, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα κτίρια και τα έργα υποδομής καλούνται στο εξής έργα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.