Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα προϊόντα του άρθρου 1, τα οποία κατασκευάζονται για να χρησιμοποιηθούν σε έργα, διατίθενται και κυκλοφορούν στην αγορά μόνον εάν είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

 

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των προϊόντων του άρθρου 1, ώστε το έργο στο οποίο θα ενσωματωθούν, συναρμολογηθούν, εφαρμοσθούν ή εγκατασταθούν, να μπορεί, εφόσον αυτό έχει ορθώς σχεδιαστεί και κατασκευαστεί, να ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο Παράρτημα Ι του παρόντος, όταν τα εν λόγω έργα διέπονται από ρυθμίσεις που περιέχουν τέτοιες απαιτήσεις.

 

3. Με το παρόν Διάταγμα δεν θίγεται το δικαίωμα του προσδιορισμού των απαιτήσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίηση δομικών προϊόντων που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν θα τροποποιηθούν κατά τρόπο μη προβλεπόμενο στο διάταγμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.