Προεδρικό διάταγμα 334/94 - Άρθρο p3

Παράρτημα ΙΙΙ: Έγκριση των εργαστηρίων δοκιμών, των οργανισμών επιθεώρησης και των οργανισμών πιστοποίησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα εργαστήρια δοκιμών, οι οργανισμοί επιθεώρησης και οι οργανισμοί πιστοποίησης που ορίζονται από τα κράτη μέλη πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

1. επαρκές προσωπικό και απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμό,

 

2. προσωπικό με εμπειρία σε τεχνικά θέματα και επαγγελματική ακεραιότητα,

 

3. αμεροληψία των υπαλλήλων και του τεχνικού προσωπικού ως προς όλους του κύκλους, τις ομάδες ή τα πρόσωπα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα προϊόντα του τομέα των δομικών έργων, κατά τη διενέργεια των δοκιμών, την προετοιμασία των εκθέσεων, την έκδοση των πιστοποιητικών και τη διεξαγωγή του ελέγχου,

 

4. τήρηση του επαγγελματικού απόρρητου από το προσωπικό,

 

5. ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός των περιπτώσεων που αυτή καλύπτεται από το κράτος.

 

Η τήρηση των προϋποθέσεων 1 και 2 ελέγχεται κατά διαστήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.