Προεδρικό διάταγμα 337/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 4, προστίθεται το εδάφιο:

 

{Ειδικά για τους υπαλλήλους και συνταξιούχους που αναφέρονται στο εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 3, στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή με προηγούμενες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των εδαφίων α, β, γ, και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3.

 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η χορηγούμενη ανανέωση της άδειας ισχύει μέχρι την 31-12-2005.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.