Προεδρικό διάταγμα 368/98

ΠΔ 368/1998: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α/1983) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το προεδρικό διάταγμα 371/1994 (ΦΕΚ 210/Α/1994)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 368/1998: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α/1983) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 371/1994 (ΦΕΚ 210/Α/1994), (ΦΕΚ 251/Α/1998), 11-11-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/A/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/A/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 679/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 371/1994 (ΦΕΚ 210/Α/1994), με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας μέχρι 31-12-1999.

 

5. Την γνωμοδότηση αριθμό 533/1998 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 30/2007 (ΦΕΚ 28/Α/2007).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.